Геопродукт АД

Геопродукт АД

Геопродукт АД

Геопродукт АД

Геопродукт АД

Геопродукт АД

Геопродукт АД

 Геопродукт АД

Геопродукт АД

Геопродукт АД е самостоятелна компания за производство на висококачествени диамантени режещи и пробивни инструменти за минно-геоложката и строителната индустрия.

Компанията е създадена през 1991 г. и е наследник на "База за развитие и осигуряване на нови технологии в минната индустрия" създадената от Комитета по геология през 1972г.

Геопродукт АД е иновативна компания работеща по собствена технология и със собствено оборудване.

Геопродукт АД е 100% Българска компания.
Наши клиенти са компании от: Австралия , Гаяна, Италия, Португалия, Полша , Хърватска, Словения, Македония, Румъния , Армения, Сърбия, Турция, Гърция и др.

Геопродукт АД използва за производството на своите изделия - материали и оборудване от водещи световни компании . Всички продукти се произвеждат по утвърдени световни стандарти.

Ние произвеждаме по-заявка и диамантени инструменти за нефтено сондиране.

 Наши приоритети са:

Ние сме в състояние да произведем по Ваше задание или чертеж нестандарти инструменти!

 ISO Сертификати
 Геопродукт АД е член на Българската Минно-Геоложка Камара
 Геопродукт АД подписа Договор за БФП

Геопродукт АД подписа Договор за БФП №BG16RFOP002-3.001-0164-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ГЕОПРОДУКТ АД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на ГЕОПРОДУКТ АД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.

Обща стойност: 2 137 500,00 лв., от които 1 274 447,50 лв. европейско и 224 902,50 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 15.11.2017г. и е с продължителност 16 месеца.

 Геопродукт АД организира пресконференция

Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране на изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0164-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ГЕОПРОДУКТ АД” имаме удоволствието да Ви поканим на 15.01.2018г. от 10:00 часа в офиса на Геопродукт АД находящ се в гр. Асеновград, ул. „Индустриална” №3.

 Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции:

Документите може да изтеглите от тук

  Покана за пресконференция

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0164-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ГЕОПРОДУКТ АД” имаме удоволствието да Ви поканим на 12.11.2018г. от 10:00 часа в офиса на ГЕОПРОДУКТ АД находящ се в гр. Асеновград, ул. „Индустриална” №3.